Reklamacje i zwroty

REKLAMCJE:
Reklamacje należy kierować mailowo na adres: info@gonature.pl lub pocztą tradycyjną na adres: GoNature Sp. z o.o. ul. Batorowska 30, 62-070 Dąbrówka. Zobowiązujemy się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Wszystkie szczegóły dotyczące reklamacji dostępne w Regulaminie sklepu w § 6. Reklamacje i rozwiązywanie sporów.

ZWROTY:
Wszystkie zwroty na terenie Polski i krajów UE (za wyjątkiem Niemiec) należy kierować na adres: GoNature Sp. z o.o. ul. Batorowska 30, 62-070 Dąbrówka.
Wszystkie zwroty na terenie Niemiec należy kierować na adres: GLS Depot 14 - ECE LOGISTICS / GONATURE, An der Autobahn 9, 03048 Cottbus.